Икономически университет – Варна

гл. ас. д-р Петьо Бошнаков

гл. ас. д-р Петьо Бошнаков

гл. ас. д-р Петьо Бошнаков

315 б

0882164625

pboshnakov@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Сряда, кабинет 0882164625: 08:00-10:00

Вторник, кабинет 0882164625: 14:00-16:00

Дати за неположени изпити

16 ное 2021, кабинет http://meet.google.com/qbc-dfmo-pjr: 10:00-11:15

09 ное 2021, кабинет http://meet.google.com/qbc-dfmo-pjr: 10:00-11:15

Дисциплина Курс и Специалност
Външнотърговска политика Курс 3, МИО (Редовно обучение)
Управление на проекти Курс 4, МБ-А.ЕЗ (Редовно обучение)
Управление на проекти Курс 4, Счет-АЕ (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
13:30 16:00 127Г Л Външнотърговска политика 29, 30
Вторник
11:15 13:00 2-130 У Управление на проекти 31
13:30 15:00 2-320 Л Управление на проекти 34
Сряда
11:15 13:00 2-311 Л Управление на проекти 31, 32
Четвъртък
15:15 17:00 304 У Управление на проекти 32
17:15 19:00 H-208 У Управление на проекти 34
Вид Година Публикация
Доклад 2022
New Trends in Sustainable Business and Consumption : BASIQ 2022 : 8th International Conference : Conference Proceedings, 25-27 May 2021, Graz, Austria, Bucharest : Bucharest Univ. of Economic Studies Publ. House, 2022, 583-590.
Доклад 2021
New Trends in Sustainable Business and Consumption : BASIQ 2021 : 7th International Conference : Conference Proceedings, 3 - 5 June 2021, University of Foggia - Department of Economics, Italy, Bucharest : Bucharest University of Economic Studies Publ. House DOI: 10.24818/BASIQ/2021/07/066, 2021, 519-527.
Статия 2020
Izvestiya. Journal of Varna University of Economics, Varna : Science and Economic Publ. House, 64, 2020, 3, 328 - 340.
Доклад 2020
New Trends in Sustainable Business and Consumption 2020 : 6th BASIQ : International Conference : Conference Proceedings, 4 - 6 June 2019, University of Messina, Italy, Bucharest : Bucharest Univertity of Economic Studies Publ. House, 2020, 1, 655 - 660., ISSN(печатно) 2457- 483X / Web of Science
Статия 2019
Икономика и компютърни науки = Economics and Computer Science : [Електронно] научно списание, Варна : Знание и бизнес, 5, 2019, 3, 20 - 26.
Доклад 2019
New Trends in Sustainable Business and Consumption 2019 : BASIQ : International Conference : Conference Proceedings, 30 May - 1 June 2019, Bari, Italy, Bucharest : Bucharest University of Economic Studies Publ. House [ASE], 2019, 268 - 274., ISSN(печатно) 2457-483X / Web of Science
Доклад 2019
Международни клъстерни политики : Българо-китайски форум : Сборник с доклади от международна конференция, Варна : Наука и икономика, 2019, 81 - 93.
Монография 2019
Sofia : Direct Services, http://eknigibg.net/monogr/2019.10_Kragova_ikonomika.pdf, 2019, 306 p.
Доклад 2019
Thriving on Future Education, Industry, Business and Society : International Conference, 15 -17 May 2019, Piran, Slovenia : Proceedings of the MakeLearn and TIIM, Celje, Slovenia : International School for Social and Business Studies, 2019, 167 - 172.
Статия 2018
Интеграционни процеси в глобалната икономика : Международна научна конференция посвет. на 25 г. кат. МИО, 11 - 12 май 2018 г. : Сборник с доклади = Integration Processes in the Global Economy : International Scientific Conference, Свищов : Акад. изд. Ценов, 2018, 245 - 251.
Преглед на всички публикации