Икономически университет – Варна

гл. ас. д-р Александър Шиваров

гл. ас. д-р Александър Шиваров

гл. ас. д-р Александър Шиваров

229г

0882 164 833

a.shivarov@ue-varna.bg

Автобиография

Вид Година Публикация
Доклад 2021
Економіко-екологічні проблеми сучасності у дослідженнях науковців : Міжнародна наукова Інтернет-конференція, 29 Червня 2021, Одеса : Одеський державний екологічний університет, 2021, 51-55.
Доклад 2020
Enterprise in the Global Economy: Challenges of the Current Global Environment, Bologna : Filodiritto, 2020, 116 - 122.
Статия 2020
International Journal of Global Environmental Issues, Geneva : Inderscience Publ., 19, 2020, 1-3, 243-264.
Монография 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 210.
Доклад 2020
Innovative Models to Revive the Global Economy : Proceedings of the 3rd International Conference on Economics and Social Sciences, October 15 - 16, 2020, Berlin : Sciendo, 2020, 885 - 893.
Статия 2020
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 9, 2020, 3, 144 - 152.
Статия 2019
Quality – Access to Success, Bucharest: Romanian Society for Quality Assurance (SRAC), 20, 2019, S2, 227 - 233.
Статия 2018
Известия на Центъра за стопанско-исторически изследвания : Т. 3. Институциите и българското стопанско развитие през вековете, Варна : ЦСИИ, 2018, с. 104 - 115.
Статия 2017
Marine Policy, 84, 2017, 99-109.
Статия 2017
Известия на ЦСИИ, Варна: ЦСИИ, 2, 2017, 115 - 128.
Преглед на всички публикации