Икономически университет - Варна

доц. д-р Георги Маринов

доц. д-р Георги Маринов

519 и Н-108

0882164842

gmarinov@ue-varna.bg

http://ssrn.com/author=1595948

Автобиография

панелна иконометрия, фискална политика, теория на парите

Приемно време

Вторник, кабинет 519 и Н-108: 11:00-13:00

Консултации

Сряда, кабинет 519 и Н-108: 13:00-15:00

Дати за неположени изпити

08 юни 2020, кабинет online: 13:00-14:00

Дисциплина Курс и Специалност
Международни финанси Курс 4, Международни икономически отношения (Редовно обучение)
Сравнителни икономически системи Курс 4, Международни икономически отношения (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Вторник
13:30 15:00 223 У Сравнителни икономически системи 14
Сряда
09:15 11:00 433 Л Сравнителни икономически системи 14, 15
11:15 13:00 434 У Международни финанси 15
Четвъртък
13:30 15:00 2-132 У Сравнителни икономически системи 15
Петък
11:15 13:00 221 У Международни финанси 14
Вид Година Публикация
Статия 2020
Пари и култура / Money & Culture, София: ВУЗФ, 2020, 3, 85-94.
Статия 2020
New Trends in Sustainable Business and Consumption 2020 : 6th BASIQ : International Conference : Conference Proceedings, 4 - 6 June 2019, University of Messina, Italy, Bucharest : Bucharest Univertity of Economic Studies Publ. House, 2020, 1, 655 - 660. ISSN 2457- 483X.
Статия 2019
Economic archive = Народностопански архив, Свищов : Акад. изд. Ценов, 72, 2019, 2, 16 - 32.
Доклад 2019
Thriving on Future Education, Industry, Business and Society : International Conference, 15 -17 May 2019, Piran, Slovenia : Proceedings of the MakeLearn and TIIM, Celje, Slovenia : International School for Social and Business Studies, 2019, 167 - 172.
Доклад 2019
Международни клъстерни политики : Българо-китайски форум : Сборник с доклади от международна конференция, Варна : Наука и икономика, 2019, 81 - 93.
Доклад 2019
New Trends in Sustainable Business and Consumption 2019 : BASIQ : International Conference : Conference Proceedings, 30 May - 1 June 2019, Bari, Italy, Bucharest : Bucharest University of Economic Studies Publ. House [ASE], 2019, 268 - 274.
Статия 2019
Икономика и компютърни науки = Economics and Computer Science : [Електронно] научно списание, Варна : Знание и бизнес, 5, 2019, 3, 20 - 26.
Статия 2019
Sustainability : Special Issue Sustainable Economic Development: Challenges, Policies, and Reforms, Basel, Switzerland : MDPI Publ., 11, 2019, 23 (6641), 1 - 13.
Статия 2019
Народностопански архив , Свищов: СА Д. А. Ценов, LXXII, 2019, 2, 17 - 32.
Монография 2018
Варна : Lecti Book Studio, 2018, 195 с.
Преглед на всички публикации