Икономически университет – Варна

доц. д-р Георги Маринов

доц. д-р Георги Маринов
Консултации на място

Сряда, кабинет 519 и Н-108 : 12:30-13:30

Онлайн консултации

Четвъртък, Линк към стая: https://meet.google.com/qwu-xiiz-doz, 11:00-12:00

Дати за неположени изпити

17 окт 2023, кабинет Н-108: 12:30-13:30

29 ное 2023, кабинет Н-108: 12:30-13:30

Дисциплина Курс и Специалност
Дипломантски семинар Курс 4, МИО (Редовно обучение)
Международни финанси Курс 4, МИО (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
11:15 13:00 2-320 У Дипломантски семинар 29
Вторник
13:30 15:00 2-313 У Международни финанси 29
Сряда
13:30 15:00 304 У Международни финанси 30
15:15 17:00 434 У Дипломантски семинар 30
Четвъртък
08:15 11:00 2-312 Л Международни финанси 29, 30
Специалност Дисциплина Курс Група Зала Дата Час
Международни икономически отношения Международни финанси 4 29 1-58 12.01.2024 10:00 - 11:00
Международни икономически отношения Международни финанси 4 30 1-55 12.01.2024 09:00 - 10:00
Дата Час Зала Бележки
Дата Час Зала Бележки
Вид Година Публикация
Доклад 2023
New Trends in Sustainable Business and Consumption : BASIQ 2023 : 9th International Conference : Conference Proceedings, 8-10 June 2023, “Ovidius” University of Constanta, Faculty of Economic Sciences, Constanta, Romania. Buchares : Budapest University of Economic Sciences, 2023, 274-279., ISSN(печатно) ISSN 2457-483X / DOI 10.24818/BASIQ/2023/09/050
Статия 2023
British Food Journal, Bingley, England : Emerald Publishing Limited, 2023., ISSN(печатно) 0007-070X / DOI https://doi.org/10.1108/BFJ-12-2022-1113 / Scopus
Доклад 2022
New Trends in Sustainable Business and Consumption : BASIQ 2022 : 8th International Conference : Conference Proceedings, 25-27 May 2021, Graz, Austria, Bucharest : Bucharest Univ. of Economic Studies Publ. House, 2022, 583-590., ISSN(онлайн) 2457-483X / DOI 10.24818/BASIQ/2022/08/077
Доклад 2021
New Trends in Sustainable Business and Consumption : BASIQ 2021 : 7th International Conference : Conference Proceedings, 3 - 5 June 2021, University of Foggia - Department of Economics, Italy, Bucharest : Bucharest University of Economic Studies Publ. House, 2021, 519-527., ISSN(онлайн) 2457-483X / DOI 10.24818/BASIQ/2021/07/066
Доклад 2021
Промените в глобалния свят и новите решения : Сборник с доклади от [VІІІ] Международна научна конференция, 30 септ. - 1 окт. 2021 г. : Т. 2 = Changes in the Global World and the New Solutions : Proceedings of the International Scientific Conference, 30 Se, Ruse : Lyuben Karavelov Regional Library - Ruse, 2, 2021, 9-16., ISBN(печатно) 9786197404296
Статия 2020
Izvestiya. Journal of Varna University of Economics, Varna : Science and Economic Publ. House, 64, 2020, 3, 328 - 340.
Доклад 2020
New Trends in Sustainable Business and Consumption 2020 : 6th BASIQ : International Conference : Conference Proceedings, 4 - 6 June 2019, University of Messina, Italy, Bucharest : Bucharest Univertity of Economic Studies Publ. House, 2020, 1, 655 - 660., ISSN(печатно) 2457- 483X / Web of Science
Статия 2020
Yearbook of UNWE, София Sofia : Publ. Complex - UNWE , 60, 2020, 1, 9 - 19.
Статия 2020
Пари и култура = Money & Culture, София : ВУЗФ, 2020, 3, 85-94.
Доклад 2019
New Trends in Sustainable Business and Consumption 2019 : BASIQ : International Conference : Conference Proceedings, 30 May - 1 June 2019, Bari, Italy, Bucharest : Bucharest University of Economic Studies Publ. House [ASE], 2019, 268 - 274., ISSN(печатно) 2457-483X / Web of Science
Преглед на всички публикации