Икономически университет - Варна

доц. д-р Георги Маринов

доц. д-р Георги Маринов

519 и Н-108

0882164842

gmarinov@ue-varna.bg

http://ssrn.com/author=1595948

Автобиография

панелна иконометрия, фискална политика, теория на парите

Приемно време

Петък, кабинет 519 и Н-108: 09:00-11:00

Консултации

Понеделник, кабинет 519 и Н-108: 11:30-13:30

Дати за неположени изпити

07 окт 2019, кабинет 306: 13:30-14:30

04 ное 2019, кабинет 306: 13:30-14:30

13 дек 2019, кабинет 310: 13:30-14:30

Дисциплина Курс и Специалност
Дипломатически отношения Курс 3, Международни икономически отношения (Редовно обучение)
Международни финанси Курс 4, Международни икономически отношения (Редовно обучение)
Международни финанси Курс 5, Международен бизнес - СПНУ (Редовно обучение)
Международни инвестиционни проекти Курс 5, Международен бизнес (Редовно обучение)
Международни инвестиционни проекти Курс 5, Международен бизнес - СПНУ (Редовно обучение)
Международен икономикс Курс 5, Международен бизнес - СПНУ (Редовно обучение)
Сравнителни икономически системи Курс 4, Международни икономически отношения (Редовно обучение)
Международна политическа икономика Курс 3, Международен бизнес (с преподаване на английски език) (Редовно обучение)
Международен дългов мениджмънт Курс 5, Международен бизнес (Редовно обучение)
Международен дългов мениджмънт Курс 5, Международен бизнес - СПНУ (Редовно обучение)
Магистърски семинар Курс 5, (Редовно обучение)
Магистърски семинар Курс 5, (Редовно обучение)
Иконометричен анализ и панелни данни Курс 5, Конкурентно и бизнес разузнаване - СПНУ (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Вторник
10:15 13:00 127Г Л Дипломатически отношения 14, 15
Сряда
15:15 17:00 306 У Дипломатически отношения 14
17:15 19:00 306 У Дипломатически отношения 15
2020-02-27 (Четвъртък)
11:15 12:00 Н-108 Л Магистърски семинар 24, 25
Вид Година Публикация
Доклад 2019
Международни клъстерни политики : Българо-китайски форум : Сборник с доклади от международна конференция, Варна : Наука и икономика, 2019, 81 - 93.
Доклад 2019
Thriving on Future Education, Industry, Business and Society : International Conference, 15 -17 May 2019, Piran, Slovenia : Proceedings of the MakeLearn and TIIM, Celje, Slovenia : International School for Social and Business Studies, 2019, 167 - 172.
Статия 2019
Sustainability : Special Issue Sustainable Economic Development: Challenges, Policies, and Reforms, Basel, Switzerland : MDPI Publ., 11, 2019, 23 (6641), 1 - 13.
Статия 2019
Народностопански архив , Свищов: СА Д. А. Ценов, LXXII, 2019, 2, 17 - 32.
Статия 2019
Economic archive = Народностопански архив, Свищов : Акад. изд. Ценов, 72, 2019, 2, 16 - 32.
Доклад 2019
New Trends in Sustainable Business and Consumption 2019 : BASIQ : International Conference : Conference Proceedings, 30 May - 1 June 2019, Bari, Italy, Bucharest : Bucharest University of Economic Studies Publ. House [ASE], 2019, 268 - 274.
Статия 2019
Икономика и компютърни науки = Economics and Computer Science : [Електронно] научно списание, Варна : Знание и бизнес, 5, 2019, 3, 20 - 26.
Доклад 2018
Развитие на българската и европейската икономика – предизвикателства и възможности: Научно-практическа конференция, Велико Търново, 18 - 19.10.2018 г, Велико Търново: ВТУ, 2018, 1 - 9.
Доклад 2018
Интеграционни процеси в глобалната икономика : Международна научна конференция посветена на 25 г. кат. МИО, 11 - 12 май 2018 г. : Сборник с доклади = Integration Processes in the Global Economy : International Scientific Conference, Акад. изд. Ценов - Свищов, 2018, 14 - 20.
Статия 2018
Известия на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки [Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series], Варна : Съюз на учените - Варна, 7, 2018, 2, 115 - 124.
Преглед на всички публикации