Икономически университет – Варна

Младежка инициатива "Хоризонтите пред младия предприемач - опитът говори ..."

Скъпи студенти на ИУ - Варна, здравейте! 

Развиването на вашата предприемаческа култура е една от основните цели на Икономически университет – Варна, който от няколко години работи усилено в подкрепа на прогресивни предприемачески студентски проекти и през 2021 г. създаде за Вас UEVA – University of Economics Varna Accelerator в структурата на Център „Кариери, предприемачество и маркетинг“.

Поканата ни към Вас е да се включите в поредица от четири събития в рамките на най-новата младежка инициатива на университетския акселератор - "Хоризонтите пред младия предприемач - опитът говори ..."Инициативата се осъществява в партньорство с Дирекция "Образование и младежки дейности" при Община Варна и сектор "Управление на проекти" на Икономически университет - Варна.

Темите са подбрани за да Ви дадат хоризонт в различни посоки на развитие на Вашите предприемачески идеи:

05.10.2022 г. "Начини за финансиране на бизнес, стартиращ или работещ. Възможности, които дават оперативните програми"

13.10.2022 г. "Академичната кариера и съществуват ли предприемачи в науката?"

18.10.2022 г. "Нестандартните предприемачи – успешни истории в сегашно време"

26.10.2022 г. "Пътят към успеха включва и конфликти – как да се справяме с тях без да ги оставяме в наследство"

Продължителността на всеки формат е 4 астрономически часа с две прекъсвания по 15 минути всяко, които позволяват разграничаване на следните три блока в рамките на всеки формат:

  1. Участие на гост/и с опит в конкретното направление на всеки формат.
  2. Задача за работа на студентите в работни групи и представяне на резултат от работата на всяка работна група.
  3. Дискусия по резултатите от изпълнението на задачата за работа по групи.

Индикативен среден брой участници във всеки формат: 30 студенти 

Форма за регистрация 

За повече информация за всяко от събитията и кои са гостите, които ще споделят опита с вас и ще ви провокират, следете секция "Събития" на официалната страница на Икономически университет - Варна и профилите на Икономически университет - Варна в социалните мрежи. 

Допълнителна информация можете да получите на координатите за връзка по-долу:

Email: ueva@ue-varna.bg

Координатор: гл. ас. д-р Петър Петров

Моб. тел.: 0882164570