Икономически университет – Варна

„Съвременната логистика – бизнес и образование”

„Съвременната логистика – бизнес и образование” бе темата на Международна научно-практическа конференция, която се проведе на 19 и 20 октомври 2017 г. в Икономически университет – Варна. Съорганизатори на форума бяха Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) и Българската асоциация за спедиция, транспорт и логистика (НСБС).

На тържественото събрание по повод десетата годишнина на специалност „Логистика” в ИУ – Варна поздравления бяха поднесени от: ректора на ИУ – Варна проф. д-р Пламен Илиев, зам.-ректора по учебна дейност и акредитация проф. д-р Е. Станимиров, зам.-ректора по международно сътрудничество и проектна дейност доц. д-р Петя Данкова, декана на Стопански факултет проф. д-р Данчо Данчев, декана на факултет „Информатика” доц. д-р Тодорка Атанасова, директора на Центъра за магистърско обучение доц. д-р Денка Златева, проф. д-р Миряна Секуловска  от Университет „Св. Климент Охридски” – Битола, ръководители на сродни катедри от всички ВУЗ в страната, които предлагат специализирано обучение по логистика, ръководители на катедри от университета, представители на бизнес организации.

При откриването на конференцията за своя принос към създаването и развитието на специалност „Логистика” доц. д-р Благо Благоев получи златна значка и почетна грамота от доц. д-р Илиан Минков (ръководител на катедра „Индустриален бизнес”), а ректорът на ИУ – Варна му връчи графика на университета от художника Тома Томов.

Фокусът на докладите от пленарната сесия на конференцията беше върху развитието на логистиката като стопанска дейност през последните десет години, както и върху особеностите на обучението на специалисти по логистика в България. В дискусията активно се включиха представителите на практиката, акцентирайки върху изискванията на бизнеса към знанията и уменията на студентите, които завършват специалност „Логистика”.

На 20.10.2017 г. конференцията продължи с представяне на докладите по секции, в които участваха преподаватели, докторанти и представители на практиката от България, Македония, Русия и Полша.