Икономически университет – Варна

КОНФЕРЕНЦИЯ "70 години специалност "Индустриален бизнес и предприемачество" в ИУ – Варна"

Международна научно-приложна конференция по повод 70-годишнината от създаването на специалност „Индустриален бизнес и предприемачество” се проведе на 16 ноември 2018 г. в Икономически университет – Варна. Темата на научния форум бе „Индустриален бизнес и предприемачество – иновации в науката и практиката“.

Събитието се организира от катедра „Индустриален бизнес“ в партньорство с Асоциацията на индустриалния капитал в България, Стопанска камара – Варна и с любезното съдействие на VP Brands International. Конференцията събра учени от над 10 университета в България, а също и представители на университет в Тирана, Албания. Участниците бяха 61, а докладите – 47.

Конференцията бе открита с пленарни доклади, изнесени от:

1. Доц. д-р Илиан Минков – ръководител катедра „Индустриален бизнес“ при ИУ – Варна. Докладът бе на тема „Седемдесет години специалност „Индустриален бизнес и предприемачество“ в ИУ – Варна“.

2. Проф. д-р Николай Щерев – ръководител катедра „Индустриален бизнес“ при УНСС, София. Докладът бе на тема „Индустрията на България: между оценката на настоящето и очакванията за бъдещето“.

3. Доц. д-р Искра Пантелеева – ръководител катедра „Индустриален бизнес и предприемачество“ при Стопанска академия „Д. А. Ценов“, Свищов. Докладът бе на тема „Иновациите и предприемачеството в България - основни параметри и оценки“.

По време на дискусионните заседания бяха засегнати теми като иновации, инвестиции, среда за разработване и внедряване на иновации в България, конкурентоспособност, лидерство, значение на човешките ресурси за развитието на българската икономика и др.

Приветствия към организаторите поднесоха доц. д-р Петя Данкова – зам.-ректор "Международно сътрудничество и проектна дейност" на ИУ – Варна, проф. д-р Любчо Варамезов – декан на факултет "Производствен и търговски бизнес" при СА "Д. А. Ценов" Свищов, Иван Табаков – председател на Варненската търговско-индустриална камара и др.

По време на събитието със златни значки и почетни грамоти бяха отличени проф. д-р ик. н. Тодор Ненов, доц. д-р Благо Благоев, доц. д-р Вълкан Станев, доц. д-р Румяна Шинева, доц. д-р Ирина Иванова и гл. ас. Васил Янакиев за изключителния им принос за развитието на катедра "Индустриален бизнес" и специалност "Индустриален бизнес и предприемачество".

Електронни публикации на докладите може да намерите тук.