Икономически университет – Варна

Практическо обучение

Указания за защита на стажа след 3-ти курс - спец. МИО

Указания за защита на стажа след 3-ти курс - спец. МИО - ТУК .

Дати за защита на стажа през 2024 г. при ас. д-р Недялка Александрова:

18 септември 2024 г. – редовна сесия от .... до .... в зала ....

11 октомври 2024 г. – поправителна сесия от .... в зала ....

Форма на контрол – изпит с курсова работа.

ЗАПОВЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАЩИТА НА ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ!!!!

Освен това, е необходимо да намерите и помолите 10 (десет) човека на възраст от 18 до 60 г., свързани с фирмата, в която провеждате стажа (сътрудници, клиенти или доставчици), които да попълнят една малка анонимна анкета на следния линк -  https://forms.gle/BxV9dQd4WvaWrS5n9

Анкетата се провежда няколко години поред и цели да проучи еволюцията на мненията на хората у нас относно икономиката.