Икономически университет – Варна

Заключителна конференция от Месеца на науката'2023 за секция "Икономически науки" към Съюза на учените – Варна в Икономически университет – Варна

Заключителната конференция „Науката в служба на обществото“ в рамките на Месеца на науката'2023 за секция „Икономически науки“ към Съюза на учените – Варна, се състоя в Икономически университет – Варна в хибридна форма. Форумът е традиционен за Съюза на учените и се провежда ежегодно.

На конференцията бяха поднесени приветствия към участниците от проф. д-р Бистра Василева – заместник-ректор по научни изследвания, иновации и развитие на кадрите, и доцент д-р Събка Пашова – председателя на секция „Икономически науки“ при ИУ – Варна към Съюза на учените – Варна.

За подчертания интерес към научния форум свидетелства и броят на заявилите участие с доклади утвърдени учени – общо 83, от различни специалности и университети, а именно: ИУ – Варна, Медицински университет – Варна, Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“, ВУМ – Варна, Русенски университет „Ангел Кънчев“, УНСС – София, СА „Д. Ценов“ – Свищов, ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – В. Търново. Всички участници в конференцията разглеждат в своите разработки интересни теми и актуални проблеми в настоящия момент, които със сигурност ще са в служба на обществото, устойчивото развитие, усъвършенстването и дигитализацията на икономиката.

Форумът се проведе в два панела: I. Актуални проблеми, финансова стабилност и оптимизиране на процесите и услугите (доклади и дискусии); II. Актуални икономически модели (доклади и дискусии). Авторите представиха разработените доклади с презентации, а в дискусиите с въпроси и изказвания се включиха различни участници. Чрез видеоконферентна връзка се включиха представители на академичната общност на ИУ – Варна, заинтригувани от проблематиката.

30 окт 2023Подобни