Икономически университет – Варна

Заключителна конференция от Месеца на науката '2022 за секция „Икономически науки“ към Съюза на учените – Варна се проведе в ИУ – Варна

Заключителната конференция от Месеца на науката '2022 за секция „Икономически науки“ към Съюза на учените – Варна (СУВ), се състоя в Икономически университет – Варна в хибридна формат. Конференцията е традиционна за Съюза на учените и се провежда ежегодно.

На форума бяха поднесени приветствия към участниците от председателя на секция „Икономически науки“ при Съюза на учените – Варна, от доц. д-р Събка Пашова – ръководител на катедра „Стокознание“ в ИУ – Варна.

За подчертания интерес към научния форум свидетелства и броят на заявилите участие с доклади утвърдени учени – общо 62, от различни специалности и университети: ИУ –Варна, Медицински университет – Варна, Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“. Всички участници в конференцията разглеждат в своите разработки интересни теми и актуални проблеми в настоящия момент, които със сигурност ще са в служба на обществото, устойчивото развитие и усъвършенстване на икономиката.

Форумът се проведе в два панела: "Актуални проблеми в търговията и публичната пенсионна система" и "Аграрният сектор в условия на кризи".

Авторите представиха разработените доклади с презентации, а в  дискусиите с въпроси и изказвания се включиха различни участници.

Във форума се включиха чрез видеоконферентна връзка представители на академичната общност на ИУ – Варна, заинтригувани от проблематиката.

28 окт 2022Подобни