Икономически университет – Варна

Заключителна конференция на тема "Intercultural competence at work" по проект PROMINENCE

Уважаеми представители на академичния състав, докторанти и студенти на ИУ – Варна,

Екипът за управление и изпълнение на проект PROMINENCE "Promoting mindful encounters through intercultural competence and experience" (2017 – 2020)

ви кани да се присъедините онлайн към заключителното събитие „Internationalization Event and Symposium Intercultural Competence at Work”, което се организира в рамките на проекта. 

Проектът се финансира в направление „Стратегически партньорства във висшето образование“ на програма „Еразъм+“ и е пример за интернационализация на висшето образование в контекста на нарастващите изисквания от страна на бизнеса и с оглед на задачата пред икономическите университети да формират конкурентноспособни специалисти в условията на засилена европейска и глобална интеграция.

Основна цел на проекта е развитие на междукултурна компетентност, бизнес умения и лидерски качества у студенти и преподаватели от седем европейски университета в тясно партньорство с бизнеса чрез използване на иновативни методи за обучение. 

Датата е 19.11.2020 г., денят е четвъртък, началото е 14:00 ч. местно време (1 pm to 4.00 pm CET). 

Домакин е Университет за приложни науки Сейнайоки, Финландия, партньор на ИУ – Варна и в изпълнение на проект PROMINENCE.

Форма за регистрация тук. Срок за регистрация 15.11.2020 г.

Линк за достъп ще ви бъде предоставен на 17.11.2020 г.

За допълнителна информация: гл. ас. д-р Петър Петров, ръководител на проект PROMINENCE.

Очакваме ви!

15 ное 2020Подобни