Икономически университет – Варна

WebStudent с обновена визия и разширени функционалности

Наред с въвеждането на смарт карти, студентите на Икономически университет - Варна вече ще се радват и на изцяло обновена студентска информационна система. В WebStudent студентите разполагат с пълен набор от информация и услуги, обуславящи административните дейности, по време на целия период от тяхното обучение.

В студентската информационна система - WebStudent - студентите могат:

 • да следят своето учебно и изпитно разписание,
 • да преглеждат своите учебен план и получени оценки по дисциплини,
 • да заявяват желание за изучаване на изборна дисциплина през следващ семестър,
 • да оценяват дисциплини и преподаватели,
 • да полагат електронен изпит,
 • да кандидатстват за стипендии, общежития и мобилности по Еразъм+,
 • да извършват плащания за семестриална и административна такса,
 • да следят статуса на своята смарт карта,
 • да използват дигитална студентска карта,
 • да се свързват със студенти и преподаватели,
 • да осъществяват вход с Facebook и Google.

И всичко не спира до тук. Всеки месец WebStudent ще бъде допълван с нови и интересни възможности, за които администраторите ще известяват студентите в реално време в Discord. Ако не сте се включили, направете го сега, за да получавате актуална информация.

Присъединете се в Discord

Със съдействието на Център за изследване и прилагане на нови информационни и комуникационни технологии (ЦИПНИКТ) при ИУ – Варна

08 апр 2022Подобни