Икономически университет - Варна

Второ класиране за общежития за учебната 2020/2021 година

Извършено е второ класиране за настаняване в общежитие. Резултатите може да проверите в таблицата:

Фак № № резерва
Студенти от I курс – от 1-ва до 12-та резерва    
1 120772 1
2 120914 2
3 120503 3
4 120814 4
5 120116 5
6 120952 6
7 120235 7
8 119804 8
9 120223 9
10 120371 10
11 120083 11
12 120341 12
Студенти от I I курс –1-ва до 4-та резерва    
95 117527 1
96 117608 2
97 117661 3
98 117884 4
Студенти от I I I курс – от 1-ва до 2-ра резерва    
148 117092 1
149 115167 2
Студенти от IV курс – от 1-ва до 2-ра резерва    
181 111974 1
182 112949 4

Всички класирани студенти да потвърдят настаняването си, чрез превод на депозит в размер на 150 лв. (студентите с увреждания и несемейните студенти без двама родители 30% от депозита) по сметката на "Общежития и столове" и да изпратят вносната бележка на следния e-mail: deposit@ue-varna.bg не по-късно от 24.08.2020 г.

Банкова сметка: ДСК ЕАД
IBAN: BG04STSA93003144110100
BIC: STSABGSF
Титуляр: Общежития и столове при ИУ – Варна
Основание: Депозит /име на студента, факултетен №/


Непотвърдилите студенти, отпадат от класирането за настаняване и местата се считат за свободни.

Въпроси относно класирането може да задавате на следните e-mail адреси: ios@ue-varna.bg и milena.peneva@ue-varna.bg

19 авг 2020Подобни