Икономически университет – Варна

Временен отворен достъп до Statista

До 06.04.2024 г. можете да ползвате осигурения безплатен отворен достъп до статистическата платформа Statista.

Statista е една от най-големите световни платформи предлагаща статистически данни и пазарна информация. Съдържа над 1,5 млн. документа със статистика, доклади, анализи (по индустрии, потребители, страни и компании), прогнози и графики от 22 500 източници. Всички данни могат да се свалят в 4 различни офис формата. Има възможност за автоматично цитиране.
Можете да подкрепите аргументациите си във вашите проекти със статистически факти само с 3 клика. Интуитивното търсене води до информация, която може да бъде директно въведена във вашата презентация.

Statista предлага различни инструменти:

CONSUMER INSIGHTS
  • 50+ индустрии
  • 1,700,000+ интервюта
  • 55+ страни
  • 3.4 млрд.+ представени потребители
  • 14,500+ международни брандове

Тук се включват потребителски анализи от индустрии и пазари в световен мащаб, глобална перспектива на потреблението (офлайн и онлайн) и използването на различни медии. Със Statista Global Consumer Survey можете да сравнявате глобални и регионални тенденции в потребителското поведение в повече от 55 страни и територии, да откриете повече от 50 индустрии и теми от света – от електронна търговия до хранене, смарт дом, туризъм  и мн. други.

COMPANY Database - COMPANY INSIGHTS

Задълбочено са разгледани по различни индикатори повече от 60 млн. компании, 50 000 от които са на борсата. Доклади предлагат изходна точка за ключови данни и информация, които са от съществено значение за разбирането и сравняването на играчите на пазара.

  • Ключови метрики за компаниите
  • Доходност и ликвидност
  • Борсови показатели
  • Конкурентен анализ  
eCommerce Insights

Базата предоставя достъп до статистически данни и прогнози относно различни аспекти на състоянието и бъдещото развитие на онлайн магазините, базирани на вторични данни от годишни доклади и медийни справки от международни институции и партньорства. Представени са прогнози на базa анализи на данни, конкурентен анализ, сравнителен анализ и др.

Отдалечен достъп: Varna University of Economics access link

05 мар 2024Подобни