Икономически университет – Варна

Успешно приключване на академична мобилност на студенти от Universal AI University, Мумбай, Индия в ИУ – Варна

Икономически университет – Варна развива многогодишно партньорство с Universal AI University – Мумбай, Индия, в рамките на което организира и осъществи за трети път входяща академична мобилност на индийски студенти. През 2022/2023 година в ИУ – Варна се обучаваха две групи студенти от Universal AI University с различен срок на обучение.

На 15 май 2023 г. успешно приключи академичната мобилност на втората група индийски студенти. Участниците получиха своите сертификати за участие от доц. д-р Радан Мирянов, зам.-ректор по международни връзки партньорства. Доц. Мирянов поздрави студентите с успешното завършване и показаните отлични резултати по време на обучението им в ИУ – Варна, както и изрази увереност, че те ще станат бъдещи „посланици“ на ИУ – Варна пред индийските студенти. Студентите бяха поздравени от ръководителя на програмата в ИУ – Варна - доц. д-р Калоян Колев, както и от гл. ас. д-р Александър Шиваров.

Показаните отлични резултати от проведената академична мобилност на индийските студенти са добър атестат за успешното сътрудничество между ИУ – Варна и Universal AI University, Индия и са добра основа за бъдещи съвместни действия в тази насока.

23 юни 2023Подобни