Икономически университет – Варна

Удължаване на срока за участие в конкурс "Млад икономист 2020 г. - Гласът на младите за силна икономика"

Управителният съвет на Съюза на икономистите в България /СИБ/ обяви за пореден шестнадесети път конкурс "Млад икономист 2020 г. - Гласът на младите за силна икономика" на тема: "Моята идея за дигитализация в образованието и бизнеса"

В конкурса могат да вземат участие ученици, студенти и докторанти в български и европейски университети, както и млади предприемачи до 35 годишна възраст.

Условията за провеждането му са обявени на сайта на Съюза на икономистите в България.

По-важни срокове: представяне на разработките - до 29.05.2020 г., тържествено връчване на наградите: 12.06.2020 г.

15 май 2020Подобни