Икономически университет – Варна

Ученици и студенти участваха в "Спортен диалог" с йога

Икономически университет – Варна и Дирекция “Спорт” към Община Варна реализират първия в страната модел за обучение и практикуване на спорт в дистанционна (онлайн) форма.

За поредна година продължава да се реализира мултимедийна образователна инициатива, насърчаваща практикуването на различни видове спорт от ученици и студенти. През месец май 2022 г. стартира заснемането на серия от видеа, насърчаващи двигателната активност и спорт в направления фитнес и профилактика срещу гръбначни изкривявания. Разработването на тази мотивираща и образователна кампанията е част от посланието към младите хора, че именно спортът има силата да изгражда психофизически качества, необходими за развитието на потенциала, да трансформира и да формира лидери.

На 26 и 27 май 2022 г. с голям интерес отминаха и спортните събития на от проекта „Спортен диалог“ между ученици и студенти, включващи гимнастика и йога. Предстои провеждането на функционални тренировки от същата програма.

31 май 2022Подобни