Икономически университет – Варна

Учебно разписание и записване на студенти от ОКС "бакалавър", дистанционна форма на обучение за зимен семестър на уч. 2020/2021 г.

С решение на Академичния съвет на ИУ – Варна от м. юли 2020 г. присъствените периоди на лекции и упражнения за студентите от дистанционна форма на обучение се провеждат дистанционно под формата на електронно базирани учебни занятия.

Разписание на учебните занятия за студенти от ОКС "бакалавър", дистанционна форма на обучение може да видите в университетската информационна система WebStudent в меню Разписание.

Студентите от дистанционна форма на обучение, ОКС "бакалавър" трябва да внесат таксите си за зимен семестър в срок до 21.09.2020 г., за да бъдат записани. Груповите отговорници на административни групи не е необходимо да носят студентските книжки за заверяване във фронт офис "бакалавър". Заплащането на семестриалната такса е основание за записването на семестъра.

Изпитната сесия е присъствена.

Банкова сметка: ДСК ЕАД
IBAN: BG73STSA93003129276200
BIC: STSABGSF
Титуляр: Икономически университет – Варна
В основание за плащане е необходимо да са изписани: Факултетен номер, Специалност и Трите имена на студента

04 сеп 2020Подобни