Икономически университет – Варна

Участие на ИУ – Варна във виртуално международно образователно изложение в Индия

От 24.11.2021 г. до 26.11.2021 г. се проведе виртуално международно изложение в Индия, в което взе участие и Икономически университет – Варна. В събитието се включиха над 120 университета от 25 страни от Европа, които бяха разпределени по отделни виртуални щандове.

Щандът на ИУ – Варна привлече интереса предимно на индийски кандидат-студенти, които изявиха желание да се обучават в ОКС „магистър“. В дните на изложението беше предоставена възможност на университетите да презентират своите специалности и възможности за обучение. ИУ – Варна беше представен от Йорданка Георгиева, организатор дейности в отдел „Международно сътрудничество“, която за целта беше приготвила атрактивна презентация, с цел запознаване на студентите с условията за обучение в ИУ – Варна. Изложението предостави възможност на университетите да контактуват директно с кандидат-студентите, както и да провеждат уебинари, в които взеха участие образователни агенти и рекрутиращи компании за набиране на чуждестранни студенти.

06 дек 2021Подобни