Икономически университет – Варна

Тържествено се дипломираха абсолвентите от образователно-квалификационни степени "бакалавър" и "магистър" в Икономически университет – Варна

В Икономически университет – Варна се проведоха тържествени промоции за връчване на дипломите на абсолвентите, завършили през 2023 г. образователно-квалификационни степени (ОКС) "бакалавър" и „магистър“ (дипломирани м. юни и м. септември 2023 г.). Дипломираха се общо 967 бакалаври, 142-ма от които с отличен успех (11 с „Отличен“ 6.00).

На 27 октомври се състояха промоциите за факултетите „Управление“ и „Информатика“. Сред официалните гости на промоциите бяха представители на академичното ръководство, алумни, партньорски бизнес организации.

Във факултет „Управление“ се дипломираха 493-ма студенти от ОКС „бакалавър“, сред които 85 отличници (9 с „Отличен“ 6.00).

79-ма са дипломираните бакалаври във факултет „Информатика“. От тях 9 са отличници, сред които един с успех „Отличен“ 6.00.

На 3 ноември 2023 г. ще се проведат тържествените промоции за Стопанския и Финансово-счетоводния факултети.

В Стопанския факултет завършиха 246-ма студенти от ОКС „бакалавър“. Дипломите си ще получат 21 отличници, от които един с успех „Отличен“ 6.00.

Във Финансово-счетоводния факултет дипломите ще получат 239-ма бакалаври. 27 от завършилите са отличници.

Дипломиралите се магистри от четирите факултета са общо 366-ма, 115 от които с отличен успех (13 с „Отличен“ 6.00).

Пълните отличници бяха наградени със златна значка, плакет на Икономически университет – Варна и грамота, а останалите получиха златна значка и грамота.

Според академичната традиция в Икономически университет – Варна всички дипломирани положиха тържествената Галилеева клетва: „Аз, възпитаникът на Икономически университет – Варна, като навлизам в редовете на българската интелигенция, се заклевам: да пазя името на нашата Алма Матер Икономически университет – Варна, който разкри пред мен света на науката; да защитя достойно професионалната си подготовка; да използвам научните си познания единствено за добро, за напредък, за хуманизация на света; да съдействам за издигане на човека като висш критерий за всяка научна и социална дейност; да утвърждавам в себе си и в обществото основните принципи на човешкия морал, верен на своя народ; да допринеса с труда си за неговото по-добро бъдеще; да бъда достоен гражданин на Отечеството си! Заклех се!“

Тази традиция идва от 1989 г., когато на едноименния площад пред църквата „Санта Кроче“ във Флоренция се е състоял митинг в чест на Галилео Галилей. Тогава е отправен призив във всички университети и институти да се въведе Галилеева клетва, подобна на Хипократовата – да се произнася тържествено обещание за използване на науката единствено за борба с болката и страданието, в името на хуманизацията на света.

30 окт 2023Подобни