Икономически университет – Варна

Тържествено се дипломираха абсолвентите от образователно-квалификационни степени "бакалавър" и "магистър" от Финансово-счетоводен факултет

На 03.11.2023 г. се проведе тържествената промоция на абсолвентите от Финансово-счетоводeн факултет. Дипломираха се 245 бакалаври и 107 магистри, обучавани в 9 специалности към факултета, от които 62 с отличен успех.

Първенци на випуска са магистрите Радина Славова (специалност „Финанси и иновации“), Афизе Джеферова (специалност „Счетоводство и контрол“), Димитър Русев (специалност „Счетоводство и контрол), Ана-Мария Михайлова (специалност „Счетоводство и контрол), които се дипломират с успех „Отличен“ (6,00). С най-висок успех при бакалаврите – „Отличен“ (5,96), завършва Гинка Михайлова от специалност „Счетоводство“ с (преподаване на английски език).

Грамоти и награди от името на Ректора на ИУ – Варна получиха всички дипломирали се с отличие студенти. Наградите бяха връчени от проф. д-р Бистра Василева – заместник-ректор по научни изследвания, иновации и развитие на кадрите.

На церемонията присъстваха г-н Илия Илиев – заместник-председател на УС на Института на дипломираните експерт-счетоводители и г-н Емил Вичев – асоцииран директор и ръководител на отдел „Одит“ на KPMG България - офис Варна, които поздравиха абсолвентите и връчиха предметни награди.

На всички абсолвенти от Випуск 2023 пожелаваме успешна професионална и житейска реализация!

07 ное 2023Подобни