Икономически университет – Варна

Тържествени промоции на ОКС "бакалавър" и ОКС "магистър" Випуск 2019

ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА

организира

ТЪРЖЕСТВЕНИ ПРОМОЦИИ

за връчване на дипломи

на абсолвенти Випуск 2019 г. – ОКС "бакалавър"
(дипломирани м. юни и м. септември 2019 г.)

19 ноември (вторник) – зала Аула
11.00 часа – Финансово-счетоводен факултет

21 ноември (четвъртък) – зала Аула
11.00 часа – факултет "Управление"

22 ноември (петък) – зала Аула
11.00 часа – Стопански факултет

27 ноември (сряда) – зала Аула
11.00 часа – факултет "Информатика"

 

на абсолвенти Випуск 2019 г. – ОКС "магистър"
(дипломирани м. юни и м. септември 2019 г.)

29 ноември (петък) – 11.00 часа зала Аула

 

Канят се всички абсолвенти и техните близки да участват в церемонията за връчването на дипломите.

Тогите ще се раздават в кабинетите на инспекторите учебна дейност на катедрите по съответните специалности от 08.30 ч. до 10.30 ч., а връщането им е от 14.00 ч. до 15.30 ч. на датите, обявени за всеки факултет.

Информация, свързана с тържествените промоции на ОКС "бакалавър" и "магистър", се публикува в меню Обучение, Дипломиране (за всяка обучителна степен) и модул Събития на сайта на ИУ-Варна.

04 ное 2019Подобни