Икономически университет – Варна

Студентският стол в ИУ – Варна отново отвори врати

От 11.04.2022 г. студентският стол в основната сграда на Икономически университет – Варна отваря врати.

Залата за хранене ще работи от 11:30 ч. до 17:00 ч. в дните от понеделник до петък.

Съгласно ПМС от м. март 2022 г. субсидията за студентско столово хранене е увеличена и е в размер на 5.00 лв. за един храноден, или 2.50 лв. за едно хранене.

За да се ползва субсидията за второто хранене в размер на 2.50 лв., е необходимо между двете хранения да е изминал един астрономически час.

За да се възползвате от субсидията е необходимо да имате студентска смарт - карта с чип, която се издава в офиса на Студентски съвет на първи етаж в основната сграда на ИУ – Варна.

Столът може да бъде ползван, както от студенти, така и от преподаватели и служители на ИУ – Варна.

11 апр 2022Подобни