Икономически университет - Варна

"Строително предприемачество и недвижима собственост"

34-тата  Международна научно-практическа конференция "Строително предприемачество и недвижима собственост", организирана от катедра "Икономика и управление на строителството", се проведе на 29 ноември 2019 г. в Икономически университет – Варна. Във форума участваха представители на академичната общност от ИУ – Варна, Университета за национално и световно стопанство, Университета по архитектура, строителство и геодезия, Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“, Санкт-Петербургския държавен икономически университет – Русия, Петербургски държавен университет по пътища и съобщения „Император Александър I“ – Русия, Московския регионален социално-икономически институт – Русия, Московския градски педагогически университет – Русия, Технически университет – Молдова, както и представители на бизнеса (Националната асоциация на лицензираните оценители в Румъния).

Официални гости на събитието бяха Иван Табаков – почетен председател на Варненската търговско-индустриална камара, акад. Ячко Иванов – председател на Научно-техническия съюз по строителство в България,  Диана Велинова – председател на Съвета на варненската регионална колегия към Камарата на независимите оценители в България, Юлия Хвърчилкова – член на управителния съвет на Националното сдружение недвижими имоти, Живка Бонева – член на Регионална колегия Варна към Камарата на независимите оценители в България, представители на консултантски, оценитлески фирми и агенции за недвижими имоти, чуждестранни студенти, студенти от катедрата и др.

Научният форум бе открит от главния секретар на ИУ – Варна проф. д-р Стоян Стоянов, който даде думата на доц. д-р Божидар Чапаров – заместник-ректор по финанси и проектна дейност и ръководител на катедра "Икономика и управление на строителството“ за приветствие.  В своето обръщение към участниците и гостите доц. Чапаров отбеляза, че конференцията се провежда в навечерието на стогодишнината от създаването на университета. Засиленият интерес към нея е обусловен от значението на секторите „Операции с недвижими имоти“ и „Строителство“ в националната икономика.

Поздравление към участниците в конференцията отправи ректорът на ИУ – Варна проф. д-р Евгени Станимиров. Той подчерта значимостта на секторите „Операции с недвижими имоти“ и „Строителство“ като отбеляза, че Българската стопанска камара изчислява интегриран показател за бизнес климата, в който се включват проблемите и развитието на строителството. Акад. Ячко Иванов също поздрави участниците в научния  форум и акцентира, че тематиката на конференцията е от изключително значение за процеса на дигитализация в строителството.

Конференцията  беше организирана  в  три  заседания, заключителното от които премина под формата  на  дискусия  по  въпроси,  свързани с човешките ресурси в сектор „Строителство“, цените на земеделските земи, развитието на пазара на луксозните имоти  и др.

03 дек 2019Подобни