Икономически университет – Варна

Стипендии за обучение на български студенти в Индия за 2021/2022 г.

Индийският съвет за културни отношения и правителството на Индия отпускат 6 стипендии за български граждани за обучение в индийски университети по Програмата за културен обмен (А1206) за академичната 2021/2022 г.

Стипендиите ще бъдат отпуснати  както следва:

  • една стипендия за обучение в 3 годишен курс за бакалаври или в 2 годишен курс за магистри;
  • пет стипендии за едногодишен сертифициран курс в Индия.

Кандидатстването за стипендиите е електронно, като документите следва да се подадат пряко към съответните университети чрез следната платформа: http:\\a2ascholarships.iccr.gov.in

На същата платформа могат да бъдат намерени и условията за кандидатстване.

Повече информация може да бъде получена на следния имейл: pol.sofia@mea.gov.in или на WhatsApp +359888990963

Кандидатите ще имат опции да избират по 5 университета от предложените на платформата индийски университети.

Краен срок за подаване на документи за участие в класирането: 30.04.2021 г.

16 апр 2021Подобни