Икономически университет – Варна

Стажантска програма на НАТО за студенти

Стажантската програма на НАТО дава възможност за шестмесечни стажове на младежи, с изявени интереси в различни области.

Подходящи кандидати са студенти от специалности като политология, международни отношения, сигурност, икономика, финанси, човешки ресурси и др. В стажантската програма могат да се включат и студенти по специалности като аеронавтика, информационни технологии, архитектура, инженерство, медии и журналистика, лингвистика.

Програмата предоставя отлична възможност за старт на кариера в организацията - за отбелязване е, че голяма част от служителите в международния секретариат на НАТО са започнали кариерата си именно чрез стажантската програма.

Пълна информация за програмата може да бъде намерена на официалния сайт на НАТО: https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_182429.htm

Информация за програмата е публикувана и на интернет страницата на МВнР: https://www.mfa.bg/bg/aktualno/karieri/svobodni-pozicii-mejdunaroden-sekretariat-nato

27 апр 2021Подобни