Икономически университет – Варна

Среща между представители на Икономически университет – Варна, Агенцията за икономическо развитие – Варна и чуждестранни партньори

Среща между представители на Икономически университет – Варна, Агенцията за икономическо развитие – Варна, и нейни чуждестранни пратньори се състоя на 6 юни 2023 г. във висшето училище. Тя бе част от дейностите по проект ETSE-Goals на сдружението, наречен “Boosting the full incorporation of the SDGs into the entrepreneurial teachings in Social Economy at VET level” („Насърчаване на пълното включване на целите за устойчиво развитие  в обучението по предприемачество в социалната икономика на ниво професионално образование и обучение“) и финансиран по програма „Еразъм+“.

Партньори на Агенцията за икономическо развитие – Варна, по проекта са Андалуската асоциация на центровете за обучение по социална икономика (Испания), Фондация „Андалуско училище за социална икономика“ (Испания),  Фондацията за подкрепа на бизнеса (Гърция), PISTES SOLIDAIRES (Франция).

Фокусът на вниманието от страна на чуждестранните партньори беше професионалното обучение по предприемачество, вкл. социално, с акцент върху целите за устойчивото развитие,  поставени от Организацията на обединените нации.

Представителите на ИУ – Варна запознаха гостите богатата история на висшето училище с вековна образователна традиция; взаимодействието между обучение и бизнес: предприемаческата екосистема на ИУ – Варна; иновативния партньорски модел за устойчиво сътрудничество университет-бизнес UEBN; нови инициативи и дейности на Център „Кариери, предприемачество и маркетинг“ – UEVA, стартъп инициативи; дейностите по интернационализация на ИУ – Варна: „Еразъм+“ и др.

07 юни 2023Подобни