Икономически университет – Варна

Среща-дискусия с проф. д-р Евгени Станимиров на тема "За компаса и часовника в бизнеса"

Студентският съвет при Икономически университет – Варна организира среща-дискусия с проф. д-р Евгени Станимиров на тема „За компаса и часовника в бизнеса“. Тя се проведе на 12.12.2022 г. при голям интерес от страна на студенти, преподаватели, служители. Модератор на дискусията беше Йоанна Живкова – студентка втори курс, специалност „Маркетинг“, член на Студентския съвет.

Акцент в нея бе книгата на проф. Станимиров „Многомерна стратегия за вашия бизнес“, чието работно заглавие е било „За компаса и часовника в бизнеса“. Мнозина от участващите в дискусията бяха прочели изданието и задаваха въпроси, предизвикани от написаното и свързани с намирането на правилните координати в бизнеса.

Проф. Станимиров коментира, че в бизнеса съществуват определени фаворизации, зависимости, нелинейности, или казано обобщено – асиметрии, които са невидими за мнозинството и които изкривяват нещата и усложняват управлението му. Той провокира участниците с твърдението, че не трябва да гледат на стратегията през призмата на ограниченията. Тя не е съвкупност от дейности, насочени към пазара и оферирането. „Много хора допускат фундаменталната грешка да мислят, че маркетингът се използва заради клиентите (привличане, задържане, развитие). Вместо това маркетингът трябва да бъде ориентиран към бизнеса, към изкарване на пари, към финансовите резултати. Стратегията трябва да бъде разработена на различни йерархични равнища и да дава отговори: За кой пазар? За какъв срок? С каква ефективност? и др.“ – подчерта проф. Станимиров.

От своя страна той също предизвика аудиторията с въпроси като: Дали известната фраза на Брус Лий „Бъди вода, приятелю!“, е приложима в бизнеса и защо? Доколко правенето на бизнес прилича на играта на шах? При какви условия известната пирамида на Ейбрахам Маслоу се балансира? Към какво е насочена маркетинговата стратегия? На пръв поглед въпросите изглеждат лесни, но проф. Станимиров посъветва да не се бърза с отговорите. Най-активните участници в дискусията получиха предколеден подарък от него  – книгата „Многомерна стратегия за вашия бизнес“ с автограф.

13 дек 2022Подобни