Икономически университет – Варна

Среща-дискусия на тема "Вътрешният одит в публичния сектор" с г-н Огнян Тодоров - директор на дирекция "Методология на контрола и вътрешен одит" при Министерство на финансите

Катедра "Счетоводна отчетност" при Икономически университет – Варна организира

СРЕЩА-ДИСКУСИЯ

на тема "Вътрешният одит в публичния сектор"
с г-н Огнян Тодоров - директор на дирекция  „Методология на контрола и вътрешен одит" при Министерство на финансите
 6 април 2023 г., 13.00 ч., зала 1 на Икономически университет – Варна

Проявата, посветена на 100-годишнината от създаването на катедра "Счетоводна отчетност", е от програмата за честване на това събитие.

Поканата е отправена към всички студенти, докторанти, преподаватели, служители и представители от практиката.

15 мар 2023Подобни