Икономически университет – Варна

Работен семинар "Политики на Европейския съюз в областта на научните изследвания и иновациите: "Хоризонт Европа" и ролята на европейските съвместни предприятия"

Работен семинар на тема „Политики на Европейския съюз в областта на научните изследвания и иновациите: „Хоризонт Европа“ и ролята на европейските съвместни предприятия“ ще се състои на 2 август 2021 г. от 10.00 ч. до 12.00 ч. в зала 1 на Икономически университет – Варна. Гост-лектор ще бъде доц. д-р Евгени Евгениев – първи секретар, сектор „Наука“, Постоянно представителство на Република България към ЕС, гр. Брюксел, Белгия.

Семинарът ще акцентира върху съществената роля на „Хоризонт Европа“ (рамковата програма за научни изследвания и иновации на ЕС за 2021 – 27 г.), лидерската позиция на ЕС, както и насочеността на европейски съвместни предприятия към стратегически области на научните изследвания, иновациите и технологиите в сферата на транспорта (въздушен и ж.п.), информационните и комуникационни технологии, интелигентните мрежи и услуги, високопроизводителните изчислителни технологии, здравеопазването, биотехнологиите и чистия водород. От пролетта на 2022 г. европейските съвместни предприятия ще организират конкурси (с директно финансиране от Брюксел) и се очаква да се генерира бюджет за публично-частни партньорства в размер на над 30 млрд. евро.

Академичното ръководство на Икономически унивеситет – Варна кани преподаватели, учени и представители на бизнеса да присъстват и активно да участват в дискусията след лекцията. Форматът на срещата е присъствен в ЗАЛА 1 и изисква предварителна регистрация до 30 юли на адрес: miryanov@ue-varna.bg

14 юли 2021Подобни