Икономически университет – Варна

Публична лекция "Практическо приложение на законодателството за защита на личните данни"

Председателят на Комисията за защита на личните данни Венцислав Караджов ще изнесе публична лекция за студенти и представители на академичната общност в Икономически университет – Варна на 6 ноември 2020 г. от 11.15 ч. на онлайн адрес https://meet.google.com/gba-ixet-guh

Темата е „Практическо приложение на законодателството за защита на личните данни“.

Лекцията е част от събитията, посветени на 100-годишнината на ИУ – Варна, и в изпълнение на Договор за сътрудничество между висшето училище и КЗЛД.

22 окт 2020Подобни