Икономически университет – Варна

Публична лекция на Албена Вуцова, директор на дирекция "Научни изследвания" към МОН

На 14 май 2009 г. от 13 часа в зала 446 в основната сграда ще се проведе публична лекция "Възможности за участие в международни програми и проекти" на Албена Вуцова, директор на дирекция "Научни изследвания" към Министерството на образованието и науката.

13 май 2009Подобни