Икономически университет – Варна

Проведен уебинар на тема "Правен режим на електронните документи" за преподаватели от ИУ – Варна

Днес, 26.03.2021 г. се проведе уебинар на тема „Правен режим на електронните документи“. Той е част от предвидените дейности по проект №КП-06-Н-45/1 „Дигитализация и дигитални компетентности – тенденции и иновативни практики във висшето образование и пазара на труда“, финансиран от Фонд научни изследвания.

Лектори в семинара бяха утвърдени специалисти в областта – проф. д-р Георги Димитров и  адв. д-р Гергана Върбанов – и двамата с богата практика в съдебната система в България и с научноизследователски опит у нас и в Европа. В семинара взеха участие 35 преподаватели от ИУ – Варна, които задаваха конкретни въпроси към лекторите и предизвикаха интересна дискусия.

В уебинара първо бяха изяснени въпросите относно статута и същината на електронните документи, доказване на тяхното авторство и оригиналност. Беше разискван въпросът кога едно волеизявление се възприема като електронен документ и кога влиза в сила. Разгледани бяха особеностите при доказване на времето и авторството на електронния документ от изпращача и времето на получаване от получателя. Изяснено беше кога един електронен документ може да бъде редактиран и кой негов вариант се счита за оригинал на полученото волеизявление. Коментирани бяха също особеностите при използване на системи за директна комуникация като Viber, WhatsApp, Skype и доказване какво е волеизявлението, изразено чрез тях, както и силата му на електронен документ. Дискутирани бяха приложимите закони, когато се използват облачни технологии или месинджъри, базирани в различни държави или континенти. Накрая лекторите изясниха същността и видовете електронни подписи и особеностите при тяхното използване.

Уебинарът се организира в три модула, целящи да обхванат всички лица, заети в сферата на висшето образование – преподаватели, служители, докторанти и студенти на ИУ – Варна. Предстои провеждането на уебинар за служетили на ИУ – Варна на 02 април 2021г. (петък) от 13:30 ч. - за повече информация тук. А на 09 април 2021 г. (петък) от 13.30 ч. ще се проведе уебинар за докторанти и студенти на ИУ – Варна - допълнителна информация ще бъде качена на официалния сайт на ИУ – Варна.

26 мар 2021Подобни