Икономически университет – Варна

Проф. д-р ик. н. Калю Иванов Донев е награден с орден "Св. св. Кирил и Методий"

Проф. д-р ик. н. Калю Иванов Донев е награден с орден "Св. св. Кирил и Методий" първа степен с Указ № 165 на Президента на Република България за приноси в науката и висшето образование и във връзка с 90-годишнината на Университета.

02 юли 2010Подобни