Икономически университет - Варна

Продължава партньорството между ИУ – Варна и CIMA

Виртуална среща между представители на Chartered Institute of Management Accountants (CIMA) и Икономически университет – Варна се състоя на 31.08.2020 г. Повод беше подновяването на договора между университета и CIMA, която акредитира три от специалностите, водени изцяло на английски език: International Business, Accounting и Business and Management.

CIMA е водещата и най-голямата в света професионална организация за управленско счетоводство. Тя създава компетентни лидери, които да управляват устойчиво световни бизнеси. Студентите в ИУ – Варна ще имат възможност да получат сертификация за взети изпити и достъп до множество онлайн ресурси, които да им позволят допълнителна квалификация от световно признат партньор. 

На срещата доц. д-р Радан Мирянов – зам.-ректор по интернационализация, доц. д-р Анита Атанасова – преподавател в катедра "Счетоводна отчетност" и главно контактно лице със CIMA, и доц. д-р Владимир Жечев – ръководител на катедра "Маркетинг“, обсъдиха и възможността преподаватели от ИУ – Варна да използват мащабната база от бизнес ориентирани ресурси на CIMA в учебния процес. Идеята е по този начин да се увеличи добавената стойност на образователния продукт за студентите.

01 сеп 2020Подобни