Икономически университет – Варна

"Преки чуждестранни инвестиции" в платформата Mendeley

Уважаеми изследователи,

Предлагаме на вашето внимание списък от платформата Mendeley, с материали на тема „Преки чуждестранни инвестиции“.

Платформата е известна със своя референтен мениджър, който се използва за управление и споделяне на научни статии и генериране на библиографии за научни изледвания. Тя дава възможност за:

  • автоматично извличане на метаданни от PDF статии;
  • свързване на потребителския профил на Mendeley с потребителски профили в Scopus;
  • извеждане на Цитати и библиографии в Microsoft Word, OpenOffice.org и LibreOffice;
  • частни групи за споделяне и анотиране на научни статии в съответствие с авторските права и насоки за отговорно споделяне.

За достъп до пълния текст въведете потребител и парола за Mendeley, или си направете безплатна регистрация в платформата тук.

31 май 2022Подобни