Икономически университет – Варна

Представители на катедра "Информатика" участваха в научно-практическа конференция "Дигитална трансформация на образованието – проблеми и решения"

Представители на катедра „Информатика“ при ИУ – Варна взеха активно участие във Втората национална научно-практическа конференция „Дигитална трансформация на образованието – проблеми и решения“, която се проведе в Русенския университет „Ангел Кънчев“ на 25 и 26 април 2024 г.

Проф. Силвия Парушева, гл. ас. д-р Борис Банков, гл. ас. д-р Латинка Тодоранова, докторант Иван Михайлов и докторант Деан Василев представиха доклади, фокусирани върху различни аспекти на дигиталната трансформация в образованието.

В рамките на секция 3. „Развитие на смесеното обучение“, подсекция „Игровизация на обучението, виртуална реалност и изкуство“, докладът на тема „Геймификация във висшето образование – ползи, предизвикателства и перспективи“ с автори гл. ас. д-р Борис Банков, проф. д-р Силвия Парушева и докт. Гергана Касабова спечели престижната награда за най-добър доклад.

Гл. ас. д-р Латинка Тодоранова получи награда за своя доклад „Дигиталната трансформация на обучението и приобщаването“, представен в секция 1. „Дигитализация на образованието“, подсекция „Методически аспекти на дигиталната трансформация“.

Бихме искали да изкажем нашата благодарност към проф. Смрикаров и към целия организационен комитет на конференцията за перфектната организация на форума. Благодарение на тяхната всеотдайност и професионализъм конференцията се превърна в ценна платформа за обмен на идеи и стимулиране на дискусии по актуални теми в сферата на образованието.

Вярваме, че участието ни във Втората национална научно-практическа конференция „Дигитална трансформация на образованието – проблеми и решения“ ще допринесе за развитието на нашите изследвания и ще ни позволи да предложим още по-качествени и иновативни образователни решения на нашите студенти.

30 апр 2024Подобни