Икономически университет – Варна

Представител на ИУ – Варна в изследователския екип на проучване за корпоративна прозрачност в българските компании

Втората конференция на тема „Корпоративна прозрачност“, организирана от фондация „Каузи“ и Германо-българската индустриално-търговскa камара, се проведе в хибридна форма на 28 септември 2021 г. Основна тема на форума беше представянето на резултатите от второто за България проучване на състоянието на нефинансовото отчитане на българските компании в изпълнение на Европейската директива за оповестяване на нефинансова информация.

Научният екип, извършил проучването, е с ръководител д-р Марина Стефанова – Софийски университет „Св. Климент Охридски“, и членове: д-р Весела Петрова – Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ – София, д-р Атанас Атанасов – Икономически университет – Варна, д-р Емил Николов – Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов, Оля Никол – ЕМА Глобален кампус – човешки права и демократизация, и д-р Стоян Михайлов – управител на социологическа агенция Junction Bulgaria.

Ключов гост – говорител на събитието беше госпожа Мария Алексиу, член на Управителния съвет на най-голямата Европейска мрежа за корпоративна устойчивост и отговорност CSR Europe и член на European Reporting Lab на EFRAG.

Представителят на ИУ – Варна гл. ас. д-р Атанас Атанасов от катедра „Счетоводна отчетност“ сподели, че разкриването на адекватно обвързана финансова и нефинансова информация е много важно, тъй като може да даде една пълна картина за резултатите на компанията, както и за съществуващите и потенциалните рискове и перспективи пред бизнеса. Гл. ас. Атанасов подчерта, че проведеното изследване категорично показва, че текстовете на Европейската директива за нефинансовото отчитане се нуждаят от преразглеждане. Необходимостта от въвеждането на единна рамка за оповестяване на нефинансовата информация и стандарти за нефинансово (устойчиво) отчитане, а оттук и на оповестяване на повече структурирана информация, става все по-категорична. Според д-р Атанасов установената липса на сравнимост между оповестяванията на отделните предприятия води до невъзможност за полезно използване на тази информация от заинтересованите страни, както и до огромни трудности при надлежното й верифициране от независими проверяващи органи, което от своя страна позволява на ръководствата на предприятията да използват тези празноти за т.нар. „green and social washing”. Той подчерта и необходимостта от партньорство между бизнеса и университетите при изграждането на съвместни програми и представяне на добри бизнес практики в тази област.

В отделните дискусионни панели участваха представители на Министерството на финансите,  Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите в България и др.

Основните акценти от проучването са достъпни ТУК.

Пълният текст на проучването можете да откриете ТУК.

04 окт 2021Подобни