Икономически университет – Варна

Повече от 15 държави обменят опит по програма "Ерaзъм+"

Четвъртата Международна седмица на персонала, която Икономически университет – Варна организира по програма "Еразъм+", бе открита вчера - 3 юли 2023 г.

Събитието започна с приветствие към гостите от институционалния координатор по програма "Еразъм+" доц. д-р Владимир Жечев, който представи накратко историята на ИУ – Варна, акцентирайки върху отличния образователен продукт, който университетът предлага на своите студенти.

Специални гости на събитието бяха г-жа Лилия Христова, директор дирекция "Образование и младежки дейности" в община Варна, доц. д-р Сибел Ахмедова - институционален координатор по програма "Еразъм+" в Технически университет – Варна, кап. I ранг Николай Великов от ВВМУ "Никола Вапцаров", проф. д-р Тодорка Костадинова, зам.-ректор в Медицински университет – Варна "Д-р Параскев Стоянов", г-н Анджело Карелли - общински съветник и делегат по образованието и културата в община Салерно, област Кампания, Италия.

Г-жа Лилия Христова приветства гостите и сподели, че Варна е не само град с дългогодишни традиции в образованието, но и че се развива като "град на знанието".

Денят продължи с обиколка на университета и забавен курс по български език. Следобедната програма даде на гостите възможност да представят своите държави и университети.

През следващите четири дни участниците в Международната седмица ще се запознаят с българските традиции и култура и ще могат да разширят своята мрежа от чуждестранни партньори.

04 юли 2023Подобни