Икономически университет – Варна

Посещение на колега от "Banat University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine of Timisoara" (USAMVBT) по програма "Еразъм+"

В катедра "Счетоводна отчетност" в периода 15-18 ноември 2022 г. беше осъществено успешно посещение с преподаване по програма "Еразъм+" на доцент д-р Елена Тоня от "Banat University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine of Timisoara" (USAMVBT). Доцент д-р Елена Тоня е специалист по счетоводство и финансово - счетоводен анализ. Бяха обсъдени въпроси, представляващи взаимен интерес и изразено задоволство от създадения контакт.

22 ное 2022Подобни