Икономически университет – Варна

Покана за участие в Международна научно практическа конференция "Руски хоризонти: икономическо развитие през XXI век: тенденции, предизвикателства и перспективи"

Руският икономически университет „Плеханов“, съвместно с Казанския национален изследователски технологичен университет, с международното участие на Краковския университет по икономика (Полша), Арменския държавен икономически университет  (Армения) и Белоруския държавен технологичен университет (Беларус) организират научно техническа конференция на тема „Руски хоризонти: икономическо развитие през XXI век: тенденции, предизвикателства и перспективи“, която ще се проведе на 30 март 2021г. онлайн.

Участие с доклади могат вземат студенти и научни работници, които представят материали по следните теми:

  1. Исторически опит на икономическите трансформации в Русия и по света.
  2. Съвременна икономика и индустриално развитие в контекста на пандемията Covid-19.
  3. Национални проекти на Русия и тяхното изпълнение.
  4. Икономика на знанието и цифрови технологии: място и роля в развитието на обществото.
  5. Международни икономически отношения: геополитически предизвикателства и мястото на Русия.
  6. Икономическо развитие на руските региони в съвременни условия.
  7. Руската икономика в глобален контекст (раздел на английски).
  8. Стъпка в науката (раздел за колежани и ученици).

Материалите трябва да са оригинални и да не са били публикувани до този момент в други издания. Краен срок за представяне на материалите: 10 март 2021.

Подробна информация можете да бъде намерена на следния линк: https://reu-horizon.ru/en/node/9

19 фев 2021Подобни