Икономически университет – Варна

Покана за участие в Международна конференция в Казахстан

Университетът Баишев, Казахстан, с участието на Икономически университет – Варна ще организира 6-та международна научно-практическа конференция на млади учени и студенти на тема "Образование и наука в новата реалност" на 12 април 2021 г. (онлайн).

VI-та Международна научно-практическа конференция ще обхваща различни области и ще бъде в 3 секции:

  1. Иновативни подходи за развитие на икономиката, земеделието, екологията и управлението: основни и приложни аспекти;
  2. Съвременна педагогика и психология: теория и практика;
  3. Актуални проблеми на техническите науки, технологии и услуги: насоки на развитие и съвременни тенденции.

Преподавателите и студентите от ИУ – Варна са поканени да вземат участие в конференцията със свои статии.

Те могат да изпращат материали в следните области:

Природни, икономически науки и предприемачество: икономика, управление, финанси, счетоводство, маркетинг, бизнес, услуги, хотелиерство и туристическа индустрия, логистика, държавна и местна администрация, екология, управление на националната икономика, дизайн, компютърни науки, екологични проблеми, селско стопанство, агрономия и ветеринарна санитария, наука за земята.

Краен срок за заявки за участие в конференцията - 1 април 2021 г.

Краен срок за подаване на материалите - 2 април 2021 г.

Работни езици на конференцията: казакхски, руски и английски.

За информация и подаване на заявки за участие можете да се свържете с: science@bu.edu.kz

30 мар 2021Подобни