Икономически университет – Варна

Покана за участие с материали в Международна конференция – ECLSS International

Евразийска конференция по езикови и социални науки – ECLSS, кани автори да се включат с материали в 9-тата Международна конференция, организирана от международен консорциум, която ще се проведе от 18 до 19 юни 2021 г. в гр. Екатеринбург, Русия.

Тази година във връзка с разпространението на COVID-19 и с цел осигуряване безопасността на участниците, конференцията ще се проведе ОНЛАЙН, посредством платформата ZOOM.

Авторите могат да изпращат доклади (пълни доклади или резюмета) на английски език чрез системата за подаване на заявки за участие в конференцията или по електронната поща на следните  адреси: contacts@eclss.org или info@eclss.org

Езиците на конференциите са: албански, английски, руски и турски.

За допълнителна информация,  можете да посетите сайта http://www.eclss.org или да пишете на contact@eclss.org

10 май 2021Подобни