Икономически университет – Варна

Покана за Информационен ден по програма "ЕРАЗЪМ+" - част от инициативата "Дни Еразъм" (ErasmusDays) 2022 г.

По случай инициативата „Еразъм дни“ (ErasmusDays) на Европейската комисия - 13, 14 и 15 октомври 2022 г., които се организират ежегодно, тази година Икономически университет – Варна също се включва в информационният ден, който ще се проведе в гр. Варна. Идеята на “Дни Еразъм” (ErasmusDays) е с цел разпространение,  по-голяма разпознаваемост на програмата и достъпност на програмата.

Информационният Еразъм+ ден ще се проведе на 15 октомври 2022 г. (събота) от 16:00 часа в Социалната чайна (The Social Tea house). Инициативата се организира от “Сдружение за Теб”, ESN -Varna (Erasmus Students Network), Технически университет - Варна и цели да представи европейските ценности, ползите от образователната мобилност, положителното въздействие на проектните резултати и да отбележи значението на програма „Еразъм+“, едновременно във всички държави по света, които са легитимни за участие в Програмата.

Информационният Еразъм+ ден ще включва запознаване с дейностите, насърчавани и подкрепяни от програмата и резултатите от изпълнението на приключили проекти за мобилност на граждани, студенти и персонал по програма Еразъм+.

По време на събитието ще може да научите повече за: условия и възможности за реализиране на дългосрочно обучение или практика в партниращите по програма Еразъм+ държави; краткосрочни студентски мобилности за докторанти; академично признаване на резултатите от мобилността; финансова подкрепа на престоя по време на мобилността; срокове и необходими документи за кандидатстване в чуждестранните университети и фирми участие в мобилност за граждани (TCA - обучения), участие в мобилност по международни проекти за доброволчество.

12 окт 2022Подобни