Икономически университет – Варна

Пето издание на Международна научно-практическа конференция "Управление на човешките ресурси" в Икономически университет – Варна

За пета поредна година в Икономически университет – Варна се проведе международната научно-практическа конференция "Управление на човешките ресурси", организирана от представители на катедри: "Бизнес, инвестиции, недвижими имоти", "Аграрна икономика", "Управление и администрация" и "Информатика".

Форумът на 6.10.2023 г. даде възможност на учени, докторанти, студенти, специалисти от бизнеса и публичната администрация да споделят идеи, опит и експертиза в областта. Участието в конференцията беше присъствено и дистанционно. Основен акцент бе поставен върху ползите от дигитализацията, иновативните подходи за управление на хората в организациите, предизвикателствата пред организацията на работа в условията на криза.

С доклади в конференцията участваха представители от всички варненски университети, учени от УНСС, НБУ, Тракийски университет, Пловдивски университет, Югозападен университет, Русенски университет, БАН, Минно-геоложки университет, ВВВУ " Г. Бенковски", ВВМУ ,, Н. Й. Вапцаров“, Европейски технически университет, както и представители на академичните среди от Полша, Румъния и Сърбия.

Традиционно участваха и много представители на бизнеса, HR специалисти и мениджъри от Pleggi, СтандАРТ Здраве, DoychZone и Майпос Технолъджис ЕАД.

Широк отзвук и дискусия предизвика пленарната сесия на конференцията, която тази година се проведе в изцяло нов формат – отворена дискусия на тема : връзки,  зависимости и тенденции“ с модератори гл. ас. д-р Павлина Иванова (председател на организационния комитет) и гл. ас. д-р Велина Колева. Участници в дискусията бяха:

  • Професор д-р Евгени Станимиров – ректор на Икономически университет – Варна. Член е на управителните съвети на Съюза на икономистите в България, Асоциацията на специалистите по корпоративна социална отговорност, Варненски цифров иновационен хъб;
  • Доцент д-р Стоянка Черкезова – научен секретар на Институт за изследване на населението и човека (БАН) и ръководител на секция „Възпроизводствени процеси и структури на населението“ в департамент „Демография“. Доцент е по статистика и демография и преподавател в Университета за национално и световно стопанство.
  • Доцент д-р Емил Коцев – преподавател в катедра „Бизнес развитие и новации“ на Русенски университет „Ангел Кънчев“.  Консултант е по управление на човешки ресурси и организационно проектиране. Член е на лидерския екип на Ротари България, като 2017-18 година е гуверньор на Ротари Дистрикт 2482 (България).
  • Красимира Караджова – член на управителния съвет на БАУХ - професионалната асоциация на HR експерти и мениджъри в България. Има над 23 години опит в авиацията, от които 16 в областта в управлението на хора. От 2009 до 2022 е заемала позицията на Зам. Началник на отдел „Човешки ресурси“ за летищата Бургас и Варна и Ръководител на Авиационен Учебен Център.  В момента госпожа Караджова е управляващ собственик на Windrose Training Academy Ltd. – Авиационна академия.
  • Цветелин Николов – утвърден професионалист с над 6 години опит в продажби и бизнес развитието на софтуерни продукти и компании, сред които е и стартъп компанията Pleggi, на която е съосновател.

В рамките на дискусионните панели по трите направления на конференцията бяха представени изводи и резултати от докладите на участниците, бяха споделени добри управленски практики и становища от HR специалистите. Конструктивните дискусии, високото ниво на представените доклади и представените добри управленски практики от бизнеса за пореден път доказаха, че научно-практически форум на такава тематика, който е единствен в България, е изключително полезен както за изследователите, така и за специалистите от практиката. Това беше изразено и в споделените от участниците по време на форума и в социалните мрежи отзиви.

За трета година в рамките на конференцията бяха връчени и плакети за "Най-добър" доклад:

  • Проф. д-р Биляна Джорджевич и докторант Сандра Миланович от Университет в Ниш, Република Сърбия, които представиха доклад на тема „Обучението като фактор за развитие на културната интелигентност – казус от практика“;
  • Проф. д-р Силвия Парушева, Икономически университет – Варна и Диана Маринова, Бизнес Партньор Човешки ресурси в Майпос Технолъджис ЕАД, които представиха доклад на тема “Принос на системите за проследяване на кандидати за дигитализацията на фирмените процеси”;
  • Доц. д-р Мария Иванова, Нов български университет, която представи доклад на тема “Въздействие на дигиталните технологии и иновативните подходи за подбор на таланти върху устойчивото развитие на организациите”.

Организационният  комитет благодари на всички участници и гости на конференцията за споделените идеи, опит и позитивни емоции. Очакваме ви на шестото издание през 2024 г. отново в Икономически университет - Варна!

Към конференцията

09 окт 2023Подобни