Икономически университет – Варна

Неположени (от предходни учебни години), приравнителни изпити и индивидуален план на обучение за студенти, дипломиращи се на редовна държавна сесия (юни 2020 г.), ОКС "бакалавър" и ОКС "магистър" от 08 до 10 юни 2020 г. (дистанционно провеждане)

Датите за явяване на неположени (от предходни учебни години) и приравнителни изпити, изпити за студенти на индивидуален план, са за периода от 08 до 10 юни 2020 г. включително (дистанционно провеждане) за студентите от ОКС "бакалавър" и ОКС "магистър" в редовна, задочна и дистанционна форма на обучение, на които предстои явяване на редовна държавна сесия. Възможност за явяване на посочените по-горе изпити могат да бъдат единствено изпитните дати на титулярите от ликвидационната изпитна сесия през м. юни.

Студентите, явяващи се на тези изпити, заявяват по електронен път на e-mail на преподавателя-титуляр на учебната дисциплина намерението си за явяване на изпит на посочените  дати, както и на инспектор студенти, обслужващ специалността не по-късно от 05 юни 2020 г. за изготвяне на индивидуален протокол. Индивидуалният протокол се получава от преподавателя във фронт офиси "бакалавър"и "магистър".

Заплащането за явяването на неположени изпити (от предходни учебни години), приравнителни изпити  се извършва на посочената банкова сметка на страницата на ИУ-Варна, не по-късно от 05 юни 2020 г. Студентът сканира платежното от банката и го изпраща по e-mail на инспектора, обслужващ специалността му.

Банкова сметка: ДСК ЕАД
IBAN: BG73STSA93003129276200
BIC: STSABGSF
Титуляр: Икономически университет – Варна
В основание за плащане е необходимо да са изписани: Фак. номер, Специалност и Трите имена на студента

 

Указания за провеждане на дистанционни изпити през електронни платформи – e-Learn (за студенти от редовна и задочна форма) и Moodle (за студенти от дистанционна форма)

Указания за провеждане на дистанционни изпити в система Тестов център (за студенти от всички форми на обучение)

Студентите могат да видят датите за явяване на неположени и приравнителни изпити в профилите на преподавателите - титуляри на конкретната учебна дисциплина по два начина:

  1. В студентската информационна система WebStudent ( https://info.ue-varna.bg/ )
    - в меню Оценки срещу всяка дисциплина е изписано името на титуляра на дисциплината, което е линк към профила му в сайта
     
  2. В сайта на ИУ-Варна
    - чрез директно търсене в сайта Търсене по име на преподавателя - титуляр на дисциплината
    - в меню Преподаватели в страниците на всяка катедра (списък на всички Факултети и катедри)

Намерете преподавател или служител още сега

02 юни 2020Подобни