Икономически университет – Варна

Научен семинар по проект ДИГД "Дигитализация, големи данни, изкуствен интелект"

Катедра „Информатика“ при Икономически университет – Варна организира научен семинар на тема „Дигитализация, големи данни, изкуствен интелект“ на 31.03.2023 г. в хибриден вариант (зала 320 и онлайн https://meet.jit.si/seminarvarna) от 11:00 часа. Семинарът се провежда в рамките на проект „Дигитализация на икономиката в среда на големи данни“ (ДИГД).

Може да участвате с доклад на английски или български език.

Заявки за участие (име на участник/имена на участници и тема на доклада) изпращайте до 29.03.2023 г. на vasilev@ue-varna.bg.

Програма на научния семинар

Докладите се приемат в срок до 27.04.2023 г., форматирани в шаблона, на vasilev@ue-varna.bg

Докладите се проверяват за плагиатство и подлежат на рецензиране.

След провеждане на семинара ще бъде издаден сборник с доклади с ISBN от университетското издателство „Наука и икономика“. Сборникът ще бъде индексиран в RePEc.

10 мар 2023Подобни