Икономически университет – Варна

Национална олимпиада за ученици по Икономика

На 27 ноември 2021 г. се проведе четвърта национална олимпиада за ученици по Икономика, организирана от катедра „Обща икономическа теория“ към Икономически университет – Варна. За олимпиадата се регистрираха 22 ученици (11 и 12 клас в профилирани гимназии) от Варна, Бургас, Велико Търново, Добрич и Търговище.

Олимпиадата се проведе дистанционно в два кръга. В първия кръг участниците трябваше да отговорят на 40 въпроса, покриващи всички основни теми от програмите по Микроикономика и Макроикономика. На втори кръг учениците трябваше да анализират и решат 5 задачи/казуси от пазарно равновесие, разходи на фирмата, потребителско поведение и макроикономическо равновесие, с което да демонстрират възможността за практическо прилагане на усвоените знания.

Жури в състав: доц. Калоян Колев (председател), гл. ас. д-р Татяна Иванова и гл. ас. д-р Силвия Господинова, оцениха отговорите на участниците и присъдиха призовите места на следните ученици:

  • ПЪРВО МЯСТО – Мартина Петрова Димитрова (ВТГ „Г. С. Раковски“ – Варна)
  • ВТОРО МЯСТО – Магдалена Тодорова Атанасова (Търговска гимназия – Бургас)
  • ТРЕТО МЯСТО – Вивиан Венелинова Ганчева (Търговска гимназия – Бургас)

Организаторите на олимпиадата и целият академичен състав на катедра „ОИТ“ благодари на участниците за положените усилия и поздравява победителите, и техните преподавателите за постигнатите резултати!

29 ное 2021Подобни