Икономически университет – Варна

Национална кръгла маса посветена на 15-годишнината от създаването на специалност "Логистика" се проведе в Икономически университет – Варна

Кръгла маса на тема "Логистиката в условията на криза: предизвикателства и решения", посветена на 15-годишнината от създаването на специалност „Логистика“, се проведе на 28.10.2022 г. в Икономически университет – Варна и чрез видеоконферентна връзка. Юбилейното събитие събра учени и изследователи в сферата на логистиката от цялата страна, както и редица представители на практиката.

Началото беше поставено с тържествено събрание. От името на ректора на ИУ – Варна проф. д-р Евгени Станимиров поздравителен адрес и почетен плакет беше поднесен от доц. д-р Божидар Чапаров, зам.-ректор по финанси и проектна дейност. Поздравителни адреси бяха поднесени от името на флотилен адмирал, проф. д.в.н. Боян Медникаров, началник на ВВМУ ,,Н. Й. Вапцаров“, от името на бригаден генерал Иван Маламов, началник на НВУ „Васил Левски“, както и от името на проф. д.и.н. Георги Колев, ректор на ШУ „Епископ Константин Преславски“. Проф. д-р Мирослава Раковска, ръководител на катедра „Логистика и вериги на доставките“ в УНСС и председател на Управителния съвет на Българската асоциация по логистика, поднесе специални поздравления и плакет на катедрата.

Поздравителни адреси бяха получени от проф. д-р Димитър Димитракиев, ръководител на катедра „Експлоатация и мениджмънт на морския транспорт“ към ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“, проф. дин Ваня Банабакова, катедра „Логистика на сигурността” при НВУ „Васил Левски” Велико Търново, както и от декани и ръководители на катедри в ИУ – Варна, в т.ч. доц. д-р Денка Златева – декан на Стопански факултет, доц. д-р Христина Благойчева – декан на Финансово-счетоводен факултет, проф. д-р Стефан Вачков – ръководител на катедра „Финанси“, проф. д-р Росен Николаев – ръководител на катедра „Статистика и приложна математика“, доц. д-р Виолета Димитрова – ръководител на катедра „Икономика и управление на търговията и услугите“, доц. д-р Христо Мавров – ръководител на катедра „Обща икономическа теория“, доц. д-р Събка Пашова – ръководител на катедра „Стокознание“, доц. д-р Мария Станимирова – ръководител на катедра „Аграрна икономика“, доц. д-р Тодор Райчев – ръководител на катедра „Бизнес, инвестиции, недвижими имоти“, доц. д-р Георгина Луканова – ръководител на катедра „Икономика и организация на туризма“.

Почетни плакети за значим принос в създаването и развитието на специалност „Логистика“ бяха връчени от доц. д-р Силвия Благоева, зам.-ректор по учебна дейност и акредитация, на доц. д-р Благо Благоев и проф. дин Бойко Атанасов.

Участници в пленарната сесия бяха Явор Панталеев – председател на Съвета на директорите на „Ойрошпед“ АД, Георги Иванов – търговски директор на „Ойропорт“ ООД (морски транспорт и спедиция), Емил Димитров – ръководител направление „Логистика“ в Kaufland България ЕООД, Мария Дерменджиева – изпълнителен директор на „Триленд” АД. Проведени бяха дискусии по основните направления на кръглата маса: съвременни изисквания към обучението на специалисти по логистика; регулациите в логистичния сектор и тяхното отражение върху неговото състояние и развитие; устойчиво развитие и зелена логистика. В дискусиите взеха участие Милкана Господинова - мениджър „Човешки ресурси“ в „Ойрошпед“ АД, инж. Марио Николов и инж. Мартин Янев – зам.-председател на клъстер Зелен транспорт.

Участниците засвидетелстваха високата си оценка и удовлетвореност от провеждането на кръглата маса.

Докладите на участниците в кръглата маса са публикувани в електронен сборник с доклади.

31 окт 2022Подобни