Икономически университет – Варна

Национална кръгла маса "IT иновации във висшето образование 2019"

Трета по ред национална кръгла маса „IT иновации във висшето образование 2019“ се проведе на 3 и 4 октомври 2019 г. Организатор на събитието бе Центърът за изследване и прилагане на нови информационни и комуникационни технологии (ЦИПНИКТ) към Научноизследователския институт при Икономически университет – Варна. Форумът беше посветен на 100-годишнината от основаването на Икономически университет – Варна.

На кръглата маса, проведена под надслов „Съвременни решения за дигиталната трансформация на учебния процес и административните дейности във висшите училища“, бяха представени и дискутирани значими проблеми и решения, свързани с дигитализацията във висшето образование. Над 15 висши училища в България взеха участие във форума, сред които УНСС - София, СА „Д. Ценов“ – Свищов, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, СУ „Св. св. Климент Охридски“, Лесотехнически университет – София, РУ „Ангел Кънчев“, УниБИТ – София, НБУ – София и други, както и представители на „АдминСофт“ и „АлтСкейл“. Присъстващите подкрепиха становището, че за да се инициират промени, с които да се ускорят процесите на дигитална трансформация във висшето образование, е необходимо да се обединят усилията на университетите в страната и да се търсят съвместни решения за постигане на по-добри и устойчиви резултати.

08 окт 2019Подобни