Икономически университет – Варна

Национален конкурс за присъждане на награди "Д-р Илко Ескенази" за право и икономика

Международна фондация "Св. Св. Кирил и Методий"
Мемориален фонд "Д-р Илко Ескенази"

Като отбелязва големите теоретически, законодателни и практически приноси
на д-р Илко Ескенази в цялостния процес на присъединяването
на България към Европейския съюз

обявява

Четвърти годишен конкурс
за присъждане на

Награда "Д-р Илко Ескенази"

17 яну 2008Подобни